POVINNOSTI DLUŽNÍKŮ V ODDLUŽENÍ

 

1. Fáze do schválení splátkového kalendáře

 • komunikovat s insolvenčním správcem a soudem, sdělovat všechny informace, o které budete požádáni
 • hradit zálohu insolvenčnímu správci

 • pracovat

 • účastnit se přezkumného jednání

2. Během oddlužení /v případě schválení splátkového kalendáře/

 • pracovat (případně se registrovat na Úřadu práce a aktivně se snažit práci získat)
 • hlásit veškeré podstatné změny (změna jména, stavu, dětí, zaměstnání), a to jak soudu, tak správci

 • 1x za šest měsíců zasílat přehled příjmů (podepsaný mzdový list), a to jak soudu, tak správci

 • nezadlužit se (nedopustit, aby jakýkoliv nový závazek byl po splatnosti). Pozor na nájemné, faktury za energie, odpady, vodu, pokuty atd.

 • nehradit žádné předinsolvenční závazky (ty, které nebyly řádně přihlášeny do insolvence) - možný trestní čin "Upřednostňování věřitele"

 • hlásit veškeré příjmy, které dlužník má (dary, dědictví, výhry, brigády) - veškeré příjmy musí být použity na úhradu závazků

 • každé tři měsíce kontaktovat insolvenčního správce, informovat ho o aktuálních příjmech a osobních a majetkových poměrech


Všechny povinnosti najdete v Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře - doporučuji si je zvýraznit a umístit na lednici či jiné viditelné místo a čas od času si je připomenout.