Prodej nemovitého majetku

Nemovitý majetek náležící do majetkové podstaty insolvenčního řízení sp.zn. KSBR 52 INS 17821/2021 - nemovitosti zapsané na LV č. 6016 u Katastrálního úřadu Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, v k.ú. Komín, a sice id 1/55 pozemků:

  • parc. č. 2887/57 - ostatní plocha o výměře 696 m2
  • parc. č. 2887/58 - ostatní plocha o výměře 354 m2
  • parc. č. 2887/62 - orná půda o výměře 1323 m2

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: insolvence@camaret.cz do 31. května 2023.

(fotografie je pouze ilustrační)


Prodej nemovitého majetku

Nemovitý majetek náležící do majetkové podstaty insolvenčního řízení sp.zn. KSPL 56 INS 13448/2022 - nemovitosti zapsané na LV č. 2253 u Katastrálního úřadu Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, v k.ú. Velešovice, a sice pozemek:

  • parc. č. 1780 - orná půda o výměře 157 m2

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: insolvence@camaret.cz do 31. května 2023.

(fotografie je pouze ilustrační)


Prodej vybavení libanonské restaurace a baru

Nabízím k prodeji kompletní vybavení libanonské restaurace a baru (provozováno na adrese palác Koruna), a to nejvyšší nabídce. Nabídky zasílejte na e-mail: insolvence@camaret.cz. Nutno vidět, v případě zájmu je možná prohlídka majetku po předchozí domluvě.


Prodej pohledávky

Prodej pohledávky vůči společnosti Bavaria Yachtbau GmBH, Bavariaustrasse 1, 972 32 Glebelstadt, Německo ve výši 12.149,61 EUR. Pohledávka je přihlášena do insolvenčního řízení u Wurzburg Insolvency court, ref. No. 172/18, a to za 10% nominální ceny pohledávky. Nabídky zasílejte na e-mail: insolvence@camaret.cz


Prodej nemovitosti z majetkové podstaty

Z majetkové podstaty je určena k prodeji nemovitost - rodinný dům Velké Heřmanice č.p. 43, a to nejvýhodnější nabídce. . V současné době je nemovitost nabízena formou výběrového řízení, cena dle znaleckého posudku činí 3.680.000,- Kč. V nejbližší době bude nabízeno formou veřejné elektronické dražby prostřednictví aukční síně NAXOS. Sledujte www. naxos.cz. V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce na e-mailu: insolvence@camaret.cz


Prodej pohledávek z majetkové podstaty

Nabízím k prodeji následující pohledávky (spis zn. MSPH 76 INS 4565/2018), a to nejvyšší nabídce.

Pohledávka vůči fyzické osobě Radomír Haas, nar. 1.10.1960, bytem 28.října 100, 403 22 Ústí nad Labem - Okresní soud v Ústí nad Labem, čj. 11 C 447/2015 - žalovaný podal odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, ve věci nebylo zatím nařízeno jednání. Nominání hodnota pohledávky 1.430 EUR plus příslušenství. - prodáno

Pohledávka BUS Profi, s.r.o. - pravomocně přiznaná pohledávka (nabytí PM 17.7.2021)  ve výši 104.450,- Kč plus zákonný úrok z prodlení 8,05% p.a. od 28.6.2017 do zaplacení, podrobnosti viz spis C142/2017)

Nabídky zasílejte na e-mail insolvence@camaret.cz