Ing. Helena Štětinová, LL.M.

insolvenční správce

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ


Otevřeli jste stránky insolvenční správkyně Heleny Štětinové. Pravděpodobně proto, že Vám bylo schváleno oddlužení či bylo zahájeno insolvenční řízení. Proto, aby na jeho konci bylo zbavení se všech dluhů, je potřeba, aby byly plněny povinnosti, které dlužníkům ukládá Insolvenční zákon a zejména aby nebyl shledán tzv. nepoctivý záměr.

Provedu Vás insolvenčním řízením, abychom vše zdárně zvládli, vyžaduji precizní, aktivní a poctivý přístup z Vaší strany.

Stručný postup v insolvenčním řízení:

1. nejprve Vám přijde ode mne dopis se základními informacemi. Ihned po jeho obdržení mě kontaktujte, nejlépe e-mailem a pošlete vše, co je pro další postup nezbytné (zejména informace o tom, jaký máte majetek, kde pracujete včetně 3 posledních výplatních pásek, jaké máte další příjmy včetně zaslání darovací smlouvy či smlouvy o důchodu), sdělte Vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu.

2. v období 60 dnů od zahájení insolvenčního řízení budou docházet nároky Vašich věřitelů. V tomto období zejména musíte zasílat zálohu na odměnu insolvenčnímu správci, a to za každý započatý měsíc insolvenčního řízení. Číslo účtu bude sděleno v dopise (viz bod 1), částka činí 1.089,- Kč (resp. 1.623,- Kč v případě oddlužení manželů).

3. Po uplynutí 60 dnů budou došlé přihlášky podrobeny důkladnému zkoumání ze strany správce a můžete očekávat e-mail s předvoláním k přezkumnému jednání. Toto jednání nahrazuje jednání u soudu a Vaše účast je povinná.

Součástí  e-mailu bude i souhrnná tabulka. Na e-mail prosím ihned odpovězte a sdělte, zda Vám termín přezkumného jednání vyhovuje a zda souhlasíte se všemi nároky Vašich věřitelů. Pokud s některým nesouhlasíte, spojte se e-mailem nebo telefonicky se správcem tak, aby se vše vyjasnilo ještě před přezkumným jednáním.

Dále budete insolvenčním správcem vyzváni k umožnění obhlídky obydlí.

4. Na přezkumném jednání dojde k přezkumu pohledávek a jednání s dlužníkem. S sebou si vezměte občanský průkaz a poslední výplatní pásky, případně další dokumenty (nová darovací smlouva, nová pracovní smlouva atd.)

5. Po přezkumném jednání dojde ze strany správce ke zpracování potřebných listin a zejména Zprávy pro oddlužení, na základě které soud vystaví Usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty spolu se splátkovým kalendářem. Od data v něm uvedeném již nehraďte zálohy na odměnu správci. Majetek určený ke zpeněžení vydejte insolvenčnímu správci.

6. V průběhu trvání oddlužení splátkovým kalendářem bude Váš zaměstnavatel provádět zákonné srážky a ty zasílat na účet majetkové podstaty, odkud budou peněžní prostředky pro jednotlivé věřitele distribuovány správcem. Po celou dobu oddlužení je povinen dlužník plnit povinnosti uložené mu v Usnesení a vyplývající ze zákona, viz POVINNOSTI DLUŽNÍKŮ.

7. Oddlužení končí, pokud dlužník za 3 roky uhradil alespoň 60% svých nezajištěných závazků, případně pokud má invalidní nebo starobní důchod. Dále oddlužení končí, pokud za 60 měsíc měsíců uhradil alespoň 30% svých nezajištěných závazků, případně i méně, ale zde je nutné, aby prokázal, že po celou dobu oddlužení pracoval (vynaložil veškeré úsilí k uspokojení pohledávek svých věřitelů, které po něm lze spravedlivě požadovat) a dále nebyl zjištěn nepoctivý záměr dlužníka. Soud vydá (bez žádosti dlužníka, na základě zprávy správce) Usnesení o osvobození od ostatních dluhů (tedy těch, které se přes veškerou snahu dlužníka nepodařilo v oddlužení uhradit, ale i těch, které přihlášeny nebyly, ale vznikly do doby zjištění úpadku).

NOVINKY

Prodej pohledávky vůči společnosti Bavaria Yachtbau GmBH, Bavariaustrasse 1, 972 32 Glebelstadt, Německo ve výši 12.149,61 EUR. Pohledávka je přihlášena do insolvenčního řízení u Wurzburg Insolvency court, ref. No. 172/18, a to za 10% nominální ceny pohledávky. Nabídky zasílejte na e-mail: insolvence@camaret.cz

Nabízím k prodeji kompletní vybavení libanonské restaurace a baru (provozováno na adrese palác Koruna), a to nejvyšší nabídce. Nabídky zasílejte na e-mail: insolvence@camaret.cz. Nutno vidět, v případě zájmu je možná prohlídka majetku po předchozí domluvě.

UŽITEČNÝ ODKAZ