Prodej pohledávky

19.09.2022

Prodej pohledávky vůči společnosti Bavaria Yachtbau GmBH, Bavariaustrasse 1, 972 32 Glebelstadt, Německo ve výši 12.149,61 EUR. Pohledávka je přihlášena do insolvenčního řízení u Wurzburg Insolvency court, ref. No. 172/18, a to za 10% nominální ceny pohledávky. Nabídky zasílejte na e-mail: insolvence@camaret.cz