Prodej pohledávek

13.01.2020

Nabízím k prodeji následující pohledávky, a to nejvyšší nabídce.

Pohledávka vůči fyzické osobě Radomír Haas, nar. 1.10.1960, bytem 28.října 100, 403 22 Ústí nad Labem - Okresní soud v Ústí nad Labem, čj. 11 C 447/2015 - žalovaný podal odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, ve věci nebylo zatím nařízeno jednání. Nominání hodnota pohledávky 1.430 EUR plus příslušenství.

Pohledávka BUS Profi, s.r.o.. IČ 04210786 se sídlem Průmyslová 1208, 271 01 Rakovník - spis C142/2017, Nejvyšší soud dne 13.11.2018 odmítl dovolání žalovaného proti Usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta námitka žalovaného o věcné nepříslušnosti soudu. Nyní by o podané žalobě měl rozhodnout rakovnický soud. Dne 18.12.2019 proběhlo jednání, které však bylo z důvodu omluvy klíčového svědka odročeno na 5.2.2020. Nominální hodnota pohledávky 104.450,- Kč plus příslušenství.

Nabídky zasílejte na e-mail insolvence@camaret.cz, do 28.2.2020